Pages

Monday, 15 July 2013

2013/2014 Ciele pre Slovensko (2013/2014 Goals for Slovakia)Dobrý deň, ľudia z mojej veľkej krajine, ako som slúžil v predchádzajúcich rokoch na slovenský veľvyslanec Spojených štátoch, tam je len jedna prvá určitého cieľa, v mojej mysli, (čo je;. Správny vývoj mojej krajine).

Som bežal tento závod ako veľvyslanec, ale dnes som minister zahraničných vecí a chcem využiť túto príležitosť na to, aby mojej krajine Slovensko, veľká a známa firma zo Spojených štátov (FPIA spoločnosť Plc) zriadiť pobočka v našej milovanej krajine.

V malom období bude táto spoločnosť bude plne pracovať v našej krajine.Pôžička je jedným z najväčších prístup k zariadeniu, ak ste v núdzi akéhokoľvek druhu a akejkoľvek výške úveru, táto spoločnosť je Vám k dispozícii.
 Hello the people of my great country, As i have served in the previous years as the Slovak Ambassador to United States, there's only one first certain goal in my mind; (which is; proper development of my country.).

I have been running this race as an ambassador, but today i'm the minister of foreign affairs and i want to use this opportunity to bring to my country Slovakia, A great and well known company from United States (FPIA Company Plc) to establish a branch in our beloved country.

Within a little period, this company will be fully operating in our country.Loan is one of the greatest access to establishment; if you are in need of any kind and any amount of loan, this company is available for you .

No comments:

Post a Comment

Your comment has been published.